CÔNG AN B?C LIU
Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Ban tiếp dân Công an tỉnh Bạc Liêu
Cập nhật ngày: 6-12-2017
Ban tiếp dân Công an tỉnh Bạc Liêu trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của Ban tiếp dân kể từ ngày 04/12/2017 như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 119, Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Địa chỉ mới: Số 81, Lê Duẩn, Khóm 7, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Điện thoại: 0693.788 119 (Đối diện Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác và giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban tiếp dân Công an tỉnh Bạc Liêu xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và quần chúng nhân dân biết./.
Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 1414492