CÔNG AN B?C LIU
Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12/2018 của Công an tỉnh
Cập nhật ngày: 7-12-2018
Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-CAT-PV11, ngày 30/12/2016 của Giám đốc Công an tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Công an tỉnh Bạc Liêu, vào ngày 10 hàng tháng, lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban tiếp dân Công an tỉnh Bạc Liêu (Địa chỉ số 81, đường Lê Duẩn, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). 

Công an tỉnh Bạc Liêu thông báo đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân nắm, liên hệ./.
Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 3180158