CÔNG AN B?C LIU
Hội nghị trực tuyến báo cáo thời sự
Cập nhật ngày: 8-10-2019
Ngày 08/10, Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo thời sự về “chủ nghĩa dân tuý và chủ nghĩa dân tộc cực đoan - biểu hiện và những vấn đề tác động đến Việt Nam hiện nay; Kết quả công tác đối ngoại của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019" cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an.
Ngày 08/10, Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo thời sự về “chủ nghĩa dân tuý và chủ nghĩa dân tộc cực đoan - biểu hiện và những vấn đề tác động đến Việt Nam hiện nay; Kết quả công tác đối ngoại của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019" cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công an.


Quang cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Tiến sỹ Trần Việt Thái, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao truyền đạt những vấn đề cơ bản liên quan đến chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và những biến thể. Những dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện dân túy ở nước ta hiện nay, kêu gọi cán bộ, đảng viên hết sức cảnh giác với chủ nghĩa dân túy trong lúc đất nước đang chủ động hội nhập sâu, rộng và toàn diện, đồng thời tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những tác hại của chủ nghĩa dân túy. Tiến sỹ Trần Việt Thái cho rằng, việc nắm vững các nội dung, điểm mới và những tác động của chủ nghĩa dân tuý, chủ nghĩa dân tộc cực đoan giúp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp bám địa bàn nắm bắt được tâm tư, tình cảm của người dân. Từ đó, có những ứng xử phù hợp, tham mưu hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị... Hội nghị cũng thông tin đến đại biểu những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019, đặc biệt là về công tác xử lý quan hệ với các nước, các vấn đề về biển đảo, đối thoại Shangri-la và công tác chuẩn bị cho ASEAN 2020./.
 
Phương Thảo
Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 2816910