CÔNG AN B?C LIU
Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc quý III/ 2019
Cập nhật ngày: 8-10-2019
Chiều ngày 07/10, tại Hội trường Công an huyện Hồng Dân, Công an tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quý III năm 2019. Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Văn Sum)
 
Trong quý III/2019, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nỗ lực làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là tổ chức thành công “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 19/8/2019, thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân tham gia, tạo được niềm tin, phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Xây dựng và ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 654 cuộc, có hơn 28.700 người tham dự, hơn 700 ý kiến đóng góp, phát hơn 14.300 tờ rơi tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội,…

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và xây dựng mới các mô hình phòng, chống tội phạm, trong đó đáng chú ý là mô hình “Tổ Công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh, trật tự” thành phố Bạc Liêu được Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đến thẩm định, đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động và công nhận đây là mô hình tiên tiến điển hình về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự để đề nghị Bộ Công an xem xét, nhân rộng tại các địa phương trên toàn quốc.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được tăng cường; công tác tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, các tổ chức quần chúng ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hiệu quả xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Qua đó, trong quý III/2019 có 01 tập thể và 01 cá nhân được Công an tỉnh Sóc Trăng tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giải quyết tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn giáp ranh. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định tặng giấy khen đột xuất cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Văn Sum)
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, trong những tháng cuối năm 2019, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị lực lượng làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; triển khai, thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và lực lượng vũ trang trong thực hiện các Nghị quyết liên tịch và quy chế phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc thực hiện các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,… tiếp tục truyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội,… nhất là, tập trung tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm mới, phổ biến trên địa bàn tỉnh; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; quan tâm, thực tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhất là thực hiện tốt, có hiệu quả “Năm Dân vận khéo” do Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động, từ đó góp phần mang lại hiệu quả tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương./.
Lê Nguyện
Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 2959866