CÔNG AN B?C LIU
Giải quyết hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu
Cập nhật ngày: 25-10-2018
Thủ tục
Giải quyết hồ sơ đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu
 
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức có nhu cầu làm con dấu, viết Giấy biên nhận hồ sơ.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi Phiếu chuyển mẫu con dấu trình lãnh đạo có thẩm quyền duyệt và chuyển cho cơ sở sản xuất con dấu.

Bước 3: Nhận con dấu từ cơ sở sản xuất con dấu chuyển đến và làm thủ tục đăng ký lưu chiểu mẫu con dầu.

Bước 4: Xử lý, duyệt hồ sơ đăng ký mẫu con dấu: Xem xét, kiểm tra hồ sơ; duyệt, ký hồ sơ đăng ký mẫu con dấu.

Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục về con dấu:

- Trả con dấu;

- Trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

* Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

Tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC:

Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày trong tuần (trừ các ngày: Thứ bảy, Chủ nhật và ngày Lễ nghỉ theo quy định).
 
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu.
 
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:

- Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có con dấu bị biến dạng, mòn, hỏng hoặc thay đổi chất liệu: Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có sư thay đổi về tổ chức, đổi tên, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do;

+ Quyết định thay đổi về tổ chức, đổi tên cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước bị mất con dấu, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký lại mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu được cấp trước đó.

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
 
Thời hạn giải quyết
03 ngày làm việc
 
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
 
Cơ quan thực hiện
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu.
 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
 
Lệ phí
Không
 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Không
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Không
 
Căn cứ pháp lý
+ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

+ Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh Nhà nước.

+ Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

+ Thông tư liên tịch số 83/2010/TTLT-BQP-BCA, ngày 30/6/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban chỉ huy quân sự.

+ Thông tư liên tịch số 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN, ngày 20/3/2000 của Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu các cấp, các đơn vị thuộc hệ thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

+ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BCA-TLĐ, ngày 15/3/2000 của Bộ Công an, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu trong hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam.

+ Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.
 

Các tin khác