CÔNG AN B?C LIU
Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”
Cập nhật ngày: 7-01-2019
Ngày 05/01, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.
Dự Hội thảo có Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và lãnh đạo một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
 
  
Quang cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Tiến sỹ Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Qua gần 35 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức được vị trí, vai trò của nền kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần, định hướng XHCN. Đồng thời, có chính sách tạo điều kiện cho nền kinh tế tư nhân phát triển không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước….Tỉnh Bạc Liêu, với tiềm năng, dư địa hiện có để phát triển, cùng các mục tiêu mà tỉnh đặt ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, vươn lên nhóm các tỉnh khá của khu vực và trung bình của cả nước. Bạc Liêu mong muốn, qua Hội thảo này, các đại biểu trao đổi, thảo luận phân tích sâu sắc và rút ra những kết luận đúng đắn, mang tính khoa học cao để hội thảo đạt hiệu quả cao nhất.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi tập trung các nội dung như: Đổi mới chính sách phát triển kinh tế tư nhân trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0; Kinh tế tư nhân-động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Một số giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân ở ĐBSCL hiện nay; Giải pháp thu hút đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL thời đại công nghiệp 4.0…

Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những ý kiến góp ý, những đề xuất, kiến nghị cũng như những giải pháp của các nhà khoa học, các doanh nghiệp nêu tại Hội thảo. Đồng thời khẳng định Hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khảo sát thực tiễn, đúc kết thành lý luận, đề xuất những giải pháp cho Đảng và Nhà nước làm căn cứ để ban hành chính sách phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới.

Nguồn baclieu.gov.vn
Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 2258976