CÔNG AN B?C LIU
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017
Cập nhật ngày: 11-01-2018
Sáng ngày 10/01, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, đồng chí Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo của Ban Dận vận Trung ương, năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.
  
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu
Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề công tác năm là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập trung vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2017; phân tích rõ nguyên nhân của những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Dân vận các địa phương phải nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các cấp chính quyền; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh công tác hành chính, tạo mọi điều kiện cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết kiến nghị của nhân dân; đổi mới việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, gây phiên hà cho dân; tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân những vấn đề chưa thông suốt, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, họp báo định kỳ, tiếp nhận thông tin phản hồi của nhân dân...

Theo http://baclieu.gov.vn
Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 1413764