CÔNG AN B?C LIU
Thúc đẩy công tác đối ngoại của Ðảng đi vào chiều sâu, hiệu quả
Cập nhật ngày: 11-01-2019
Sáng 10-1, tại Hà Nội, Ban Ðối ngoại T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị thảo luận và đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực năm 2018 có nhiều biến động nhanh và phức tạp, công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại Ðảng và đối ngoại nhân dân, đã thu được những thành quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức của Ban Ðối ngoại T.Ư đã đóng góp tích cực vào thành công hoạt động đối ngoại của đất nước. Ðồng chí đánh giá cao chất lượng và hiệu quả công tác của Ban Ðối ngoại T.Ư, nhất là trong công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định các chủ trương đối ngoại; chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đối ngoại của Ðảng, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại Ðảng; công tác giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống Ðảng, đoàn thể, các tổ chức nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ðồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, trọng tâm công tác của đối ngoại Ðảng và của Ban Ðối ngoại T.Ư là tiếp tục thúc đẩy các quan hệ đối ngoại của Ðảng vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất; chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại lớn của lãnh đạo Ðảng; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, phối hợp chặt chẽ đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên mặt trận đối ngoại. Ðồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, năm 2019, năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành đối ngoại Ðảng và Ban Ðối ngoại T.Ư, với truyền thống đoàn kết, tận tụy, chủ động, sáng tạo, Ban Ðối ngoại T.Ư sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

* Ngày 10-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Ðoàn Chủ tịch khóa V (2013 - 2018) lần thứ 7, tổng kết hoạt động năm 2018 và thảo luận phương hướng công tác năm 2019. Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Ðảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm Chủ tịch Liên hiệp.

Năm 2019, Liên hiệp tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại trọng tâm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, mở rộng các quan hệ đối tác mới... Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, là một cơ quan chuyên trách đối ngoại nhân dân, Liên hiệp có nhiều cơ hội đóng góp cho công tác đối ngoại của Ðảng và Nhà nước, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên hiệp sẽ nỗ lực mở ra một giai đoạn phát triển mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động hữu nghị, giao lưu, hợp tác và tăng cường đoàn kết, hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và thế giới...

Nguồn nhandan.com.vn

Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 2258888