CÔNG AN B?C LIU
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  • Tin ảnh


  • 1413718
I

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

SỐ ĐIỆN THOẠI

Bộ Công an

0692.342.593

Công an tỉnh Bạc Liêu

02913.956.790

Công an thành phố Bạc Liêu

02913.677.998

Công an thị xã Giá Rai

02913.847.477

Công an huyện Vĩnh Lợi

02913.735.113

Công an huyện Phước Long

02913.581.937

Công an huyện Hồng Dân

02913.876.609

Công an huyện Đông Hải

02913.844.413